ชิกากุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ชิกากุ (หรือรู้จักกันในชื่อ เกมสี่เหลี่ยมมุมฉาก) เป็นปริศนาตรรกะด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องแบ่งตารางตามเส้น ออกเป็นชิ้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยชิ้นสี่เหลียมนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งตัว, และตัวเลขนั้น จะต้องแสดงถึงพื้นที่ของชิ้นสี่เหลี่ยมนั้นด้วย

คลิกและลากเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หากต้องการเอาเส้นออกให้คลิกขวา หรือคลิกและกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
ชิกากุ


5x5 ชิกากุ | 7x7 ชิกากุ | 10x10 ชิกากุ | 15x15 ชิกากุ | 20x20 ชิกากุ | 25x25 ชิกากุ

เดือนนี้
1.demian00:02.00
2.demian2
17
00:02.02
3.savebog
11
00:03.14
4.sfumato
42
00:03.37
5.tuberculosis
21
00:03.53
6.ichigo
22
00:03.59
7.poepjes
12
00:03.79
8.qobi
72
00:04.12
9.kimsephia00:04.26
10.Salnom
12
00:04.35
11.PatrizioMN
4
00:04.44
12.SirDiscalot
24
00:04.49
13.Geras
25
00:04.52
14.TostiMaker
18
00:04.55
15.Fastfaxer
52
00:04.85
16.yesyes00:04.92
17.zycyyds00:04.95
18.MadraMor
63
00:04.96
19.charliejs200200:05.10
20.Adelander
10
00:05.13
สัปดาห์นี้
1.demian00:02.00
2.demian2
17
00:02.02
3.savebog
11
00:03.87
4.sfumato
42
00:03.88
5.poepjes
12
00:04.01
6.kimsephia00:04.29
7.ichigo
22
00:04.44
8.Geras
25
00:04.52
9.Fastfaxer
52
00:04.85
10.PatrizioMN
4
00:04.90
11.qobi
72
00:05.10
11.charliejs200200:05.10
13.GeorgPfleger
55
00:05.98
14.Dylan6100:05.99
15.mjkjxp00:07.20
16.baubaygon100:07.30
17.DevilRazzy
2
00:07.41
18.Andy100
36
00:07.49
19.Runner2100:08.36
20.NotEasy
4
00:08.43
วันนี้
1.demian2
17
00:02.23
2.sfumato
42
00:04.07
3.ichigo
22
00:04.44
4.kimsephia00:04.47
5.GeorgPfleger
55
00:06.24
6.liuxinsuiyue00:09.18
7.TashiroMiraki00:10.09
8.amy011600:16.64
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.demian2
17
00:02.44
2.sfumato
42
00:04.15
3.savebog
11
00:04.29
4.qobi
72
00:04.68
5.ichigo
22
00:04.73
6.tuberculosis
21
00:04.75
7.SirDiscalot
24
00:04.93
8.Geras
25
00:04.95
9.poepjes
12
00:05.15
10.anonymous
7
00:05.81
AO5
1.demian2
17
00:02.80
2.sfumato
42
00:04.17
3.savebog
11
00:04.29
4.qobi
72
00:04.64
5.tuberculosis
21
00:04.78
6.SirDiscalot
24
00:04.93
7.ichigo
22
00:05.05
8.poepjes
12
00:05.15
9.Geras
25
00:05.19
10.Salnom
12
00:05.38
AO12
1.demian2
17
00:03.06
2.savebog
11
00:05.15
3.qobi
72
00:05.47
4.SirDiscalot
24
00:05.48
5.tuberculosis
21
00:05.49
6.ichigo
22
00:05.54
7.sfumato
42
00:05.61
8.poepjes
12
00:05.87
9.Geras
25
00:07.30
9.anonymous
7
00:07.30
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.70
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-06-18 18:42:23

th.puzzle-shikaku.com
Disable Ads