ชิกากุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ชิกากุ (หรือรู้จักกันในชื่อ เกมสี่เหลี่ยมมุมฉาก) เป็นปริศนาตรรกะด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องแบ่งตารางตามเส้น ออกเป็นชิ้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยชิ้นสี่เหลียมนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งตัว, และตัวเลขนั้น จะต้องแสดงถึงพื้นที่ของชิ้นสี่เหลี่ยมนั้นด้วย

คลิกและลากเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หากต้องการเอาเส้นออกให้คลิกขวา หรือคลิกและกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

ชิกากุ


5x5 ชิกากุ | 7x7 ชิกากุ | 10x10 ชิกากุ | 15x15 ชิกากุ | 20x20 ชิกากุ | 25x25 ชิกากุ

เดือนนี้
1. demian2
61
00:01.79
2. vowels
160
00:02.60
3. BingBongBob
62
00:02.93
4. eonhochang
30
00:02.98
5. ackbey 00:03.31
6. SliverHawk's sweethe...
119
00:03.48
7. rangkey 00:03.67
8. businesspig1 00:03.71
9. MadChamp
3
00:03.79
10. GlowBlock64 00:03.82
11. rip
16
00:03.86
12. dusty
4
00:03.90
13. jai22933
11
00:03.96
14. 09Ash
1
00:04.32
15. G1LLi 00:04.33
16. afidaleo
66
00:04.42
17. snowiyy
2
00:04.51
18. qobi
133
00:04.60
19. Sushi554 00:04.68
20. Another 00:05.09
สัปดาห์นี้
1. demian2
61
00:02.31
2. ackbey 00:03.49
3. GlowBlock64 00:03.82
4. businesspig1 00:03.96
5. 09Ash
1
00:04.32
6. snowiyy
2
00:04.51
7. Another 00:05.09
8. GeorgPfleger
68
00:05.20
9. probably 00:05.33
10. xf Li
1
00:05.42
11. BozoTheMonk
7
00:05.50
12. seanM 00:05.85
13. fishbonesoup
2
00:05.92
14. JugoPuzzE 00:06.66
15. Jens
22
00:06.88
15. Sebbb
27
00:06.88
17. Joshua Zhang [Studen...
3
00:07.07
18. NirmalSeb
12
00:07.09
19. Juv4xxYT 00:07.31
20. A weird sloth
6
00:07.37
วันนี้
1. ackbey 00:03.58
2. GlowBlock64 00:03.82
3. Another 00:05.09
4. GeorgPfleger
68
00:05.20
5. peha13
123
00:12.01
6. yjRemi
27
00:14.49
7. adelabs 00:21.83
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. vowels
160
00:02.27
2. demian2
61
00:02.29
3. sfumato
159
00:02.91
4. jai22933
11
00:03.04
5. Vicell
5
00:03.11
6. BingBongBob
62
00:03.16
7. mtanzer
139
00:03.19
8. nabifan
55
00:03.26
9. qqwref
186
00:03.35
10. PuzzleMaestro
51
00:03.49
AO5
1. vowels
160
00:02.36
2. demian2
61
00:02.44
3. mtanzer
139
00:03.13
4. Vicell
5
00:03.14
5. BingBongBob
62
00:03.16
6. sfumato
159
00:03.20
7. jai22933
11
00:03.21
8. qqwref
186
00:03.37
9. nabifan
55
00:03.43
10. PuzzleMaestro
51
00:03.62
AO12
1. vowels
160
00:02.63
2. demian2
61
00:02.86
3. Vicell
5
00:03.30
4. BingBongBob
62
00:03.48
5. jai22933
11
00:03.51
6. sfumato
159
00:03.64
7. qqwref
186
00:03.73
8. mtanzer
139
00:04.16
9. bearn
123
00:04.26
10. Fastfaxer
117
00:04.53
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1314
00:00.009
2.Charlie Li
60
00:00.709
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-09-26 16:42:33

th.puzzle-shikaku.com
Remove Ads