ชิกากุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ชิกากุ (หรือรู้จักกันในชื่อ เกมสี่เหลี่ยมมุมฉาก) เป็นปริศนาตรรกะด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องแบ่งตารางตามเส้น ออกเป็นชิ้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยชิ้นสี่เหลียมนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งตัว, และตัวเลขนั้น จะต้องแสดงถึงพื้นที่ของชิ้นสี่เหลี่ยมนั้นด้วย

คลิกและลากเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หากต้องการเอาเส้นออกให้คลิกขวา หรือคลิกและกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

ชิกากุ


5x5 ชิกากุ | 7x7 ชิกากุ | 10x10 ชิกากุ | 15x15 ชิกากุ | 20x20 ชิกากุ | 25x25 ชิกากุ

เดือนนี้
1. demian2
61
00:32.97
2. coolcoolguy65
54
00:37.36
3. vowels
138
00:43.16
4. mp3some
48
01:03.79
5. IngerH 01:13.94
6. qobi
124
01:15.24
7. Kaitzschu
117
01:16.45
8. BingBongBob
24
01:16.51
9. eonhochang
29
01:26.15
10. Dorice
128
01:27.28
11. sredmond
38
01:37.67
12. GeorgPfleger
66
01:38.15
13. птну пиZдец
60
01:39.92
14. ALEXB 01:45.94
15. alzi4825 01:46.15
16. Katherine18 01:47.11
17. Namae
20
01:48.66
18. no1mayjah
45
02:02.31
19. jedhen 02:13.88
20. Sylence669
5
02:16.37
สัปดาห์นี้
1. demian2
61
00:37.06
2. coolcoolguy65
54
00:48.34
3. mp3some
48
01:03.79
4. Dorice
128
01:27.28
5. GeorgPfleger
66
01:38.15
6. ALEXB 01:45.94
7. alzi4825 01:46.15
8. p.b.
39
02:35.31
9. Skutti 02:36.56
10. kyrawr83 02:50.72
11. ashllyn 04:33.93
12. Dystopiik
3
06:27.62
13. whatever1128 08:47.80
14. suzy52S
6
16:15.58
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1. ALEXB 01:45.94
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. coolcoolguy65
54
00:49.93
2. vowels
138
00:52.85
3. demian2
61
00:55.33
4. qqwref
154
01:05.44
5. hoodxxc
112
01:09.62
6. sfumato
148
01:09.81
7. mtanzer
123
01:10.42
8. major414
52
01:10.67
9. Enderbrine
93
01:11.44
10. bearn
112
01:11.58
AO5
1. vowels
138
00:57.10
2. coolcoolguy65
54
00:59.23
3. demian2
61
01:06.28
4. qqwref
154
01:09.09
5. major414
52
01:10.67
6. mtanzer
123
01:13.59
7. Enderbrine
93
01:14.62
8. qobi
124
01:14.74
9. bearn
112
01:19.53
10. sfumato
148
01:19.97
AO12
1. vowels
138
01:03.35
2. coolcoolguy65
54
01:19.68
3. qqwref
154
01:21.33
4. mtanzer
123
01:25.15
5. major414
52
01:27.00
6. bearn
112
01:27.04
7. qobi
124
01:27.07
8. suuperch
83
01:29.46
9. Enderbrine
93
01:30.01
10. sfumato
148
01:32.96
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1314
00:00.009
2.Charlie Li
60
00:00.967
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-07-07 02:05:02

th.puzzle-shikaku.com
Remove Ads