ชิกากุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ชิกากุ (หรือรู้จักกันในชื่อ เกมสี่เหลี่ยมมุมฉาก) เป็นปริศนาตรรกะด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องแบ่งตารางตามเส้น ออกเป็นชิ้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยชิ้นสี่เหลียมนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งตัว, และตัวเลขนั้น จะต้องแสดงถึงพื้นที่ของชิ้นสี่เหลี่ยมนั้นด้วย

คลิกและลากเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หากต้องการเอาเส้นออกให้คลิกขวา หรือคลิกและกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

ชิกากุ

Q. จะสร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากอย่างไร?
A.  เริ่มจากคลิกที่จุดกึ่งกลางของช่องที่ต้องการแล้วลากเม้าส์ไปปล่อยในช่องที่ต้องการอีกช่องหนึ่ง เช่นตัวอย่างนี้:

Mark a rectangle

Q. จะลบเส้นออกอย่างไร:
A. คุณต้องลากเส้นสีแดง(คลิกขวา) รอบเส้นที่คุณต้องการลบออก:

Remove lines

Q. จะแก้ปริศนาอย่างไร:
A. นี่คือตัวอย่างแสดงการแก้ปริศนา:

เราจะเห็นว่าจะมีช่องอยู่ 2 ช่องเท่านั้น ที่สามารถสร้างขึ้นได้รอบๆเลข 2 สีแดงในรูป:

 

สังเกตเลข 4 และเลข 5 ด้านล่างของตาราง กรอบสี่เหลี่ยมที่เป็นไปได้คือตามรูปด้านล่าง:

เลข 2 สีแดงที่มุมบนซ้ายก็เป็นไปตามหลักตรรกะเช่นกัน  ดูที่ช่องสี่เหลี่ยมทางด้านล่างของเลข 2 และเลข 4 สีแดง ก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งในกรอบสี่เหลี่ยมของเลขนั้น เนื่องจากมันไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีตัวเลข ดังนั้นนี่คือผลลัพธ์:

จากจุดนี้เราสามารถแก้ปริศนาให้จบได้โดยง่าย:

 

 

 

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2024-05-28 16:31:31

th.puzzle-shikaku.com
Remove Ads