ชิกากุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ชิกากุ (หรือรู้จักกันในชื่อ เกมสี่เหลี่ยมมุมฉาก) เป็นปริศนาตรรกะด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องแบ่งตารางตามเส้น ออกเป็นชิ้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยชิ้นสี่เหลียมนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งตัว, และตัวเลขนั้น จะต้องแสดงถึงพื้นที่ของชิ้นสี่เหลี่ยมนั้นด้วย

คลิกและลากเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หากต้องการเอาเส้นออกให้คลิกขวา หรือคลิกและกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
ชิกากุ


5x5 ชิกากุ | 7x7 ชิกากุ | 10x10 ชิกากุ | 15x15 ชิกากุ | 20x20 ชิกากุ | 25x25 ชิกากุ


เดือนนี้
1.qobi
39
00:07.17
2.SirDiscalot
17
00:07.85
3.GeorgPfleger
37
00:09.25
4.coolcoolguy6500:10.01
5.PatrizioMN
4
00:10.55
6.jaidee
2
00:12.23
7.NoahR
53
00:12.34
8.DreamChotika00:12.41
9.Infern800:12.59
10.cockroach00:13.63
11.katahv00:13.75
12.GVOLTT00:14.47
13.Conceited_2
36
00:15.59
14.Goh Kheng Fong
20
00:15.70
15.bridgeshollie00:16.14
16.Teodor Stanescu
6
00:16.44
17.MacchiatoLatte
33
00:16.58
18.hoganchan00:17.52
19.Nicole200:18.05
20.Kcirderf00:19.35
สัปดาห์นี้
1.qobi
39
00:07.77
2.SirDiscalot
17
00:08.05
3.GeorgPfleger
37
00:10.09
4.GVOLTT00:15.16
5.Nicole200:18.05
6.Conceited_2
36
00:19.02
7.Dorice
32
00:20.09
8.rwh0003
13
00:24.21
9.Kezzza
22
00:55.24
10.jack20203501:31.27
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.GeorgPfleger
37
00:14.24
2.Nicole200:18.05
3.Conceited_2
36
00:19.02
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--

ปริศนาใหม่ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-shikaku.com
Disable Ads