ชิกากุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ชิกากุ (หรือรู้จักกันในชื่อ เกมสี่เหลี่ยมมุมฉาก) เป็นปริศนาตรรกะด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องแบ่งตารางตามเส้น ออกเป็นชิ้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยชิ้นสี่เหลียมนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งตัว, และตัวเลขนั้น จะต้องแสดงถึงพื้นที่ของชิ้นสี่เหลี่ยมนั้นด้วย

คลิกและลากเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หากต้องการเอาเส้นออกให้คลิกขวา หรือคลิกและกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

ชิกากุ


5x5 ชิกากุ | 7x7 ชิกากุ | 10x10 ชิกากุ | 15x15 ชิกากุ | 20x20 ชิกากุ | 25x25 ชิกากุ

เดือนนี้
1. demian2
61
00:03.91
2. eonhochang
35
00:06.18
3. Another 00:08.18
4. kennethaw88
90
00:09.17
5. ThePipeline
45
00:09.37
6. Nick
173
00:09.38
7. EinsteinsBarber
99
00:09.65
8. GeorgPfleger
71
00:10.05
9. BlueOcarina
68
00:10.28
10. Varun Gopal
14
00:11.91
11. 09Ash
13
00:12.85
12. G VOLTT
22
00:13.46
13. CHHYHP
6
00:13.47
14. Dorice
156
00:16.44
15. TheBigMD
68
00:16.83
16. 먼지
3
00:16.84
17. Cone1 00:17.17
18. Aishwarya
12
00:17.41
19. etrain23 00:17.94
20. A weird sloth
9
00:19.25
สัปดาห์นี้
1. eonhochang
35
00:06.18
2. GeorgPfleger
71
00:10.05
3. Cone1 00:17.17
4. Aishwarya
12
00:17.41
5. etrain23 00:17.94
6. Varun Gopal
14
00:20.51
7. G VOLTT
22
00:27.23
8. Людмила
12
00:38.42
9. ftn_
14
01:38.92
10. WALUIGIIIIIIII 24d 20:31:23.64
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1. eonhochang
35
00:07.11
2. GeorgPfleger
71
00:10.05
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. vowels
176
00:04.36
2. demian2
61
00:04.66
3. BingBongBob
89
00:05.15
4. nabifan
74
00:05.27
5. mtanzer
140
00:05.34
6. Vicell
9
00:05.55
7. sfumato
161
00:06.36
8. qqwref
225
00:06.46
9. bearn
134
00:06.96
10. PuzzleMaestro
51
00:07.61
AO5
1. vowels
176
00:04.48
2. demian2
61
00:04.92
3. BingBongBob
89
00:05.39
4. nabifan
74
00:05.41
5. Vicell
9
00:06.12
6. mtanzer
140
00:06.28
7. qqwref
225
00:06.46
8. sfumato
161
00:06.68
9. bearn
134
00:07.20
10. PuzzleMaestro
51
00:07.90
AO12
1. vowels
176
00:05.39
2. BingBongBob
89
00:05.84
3. demian2
61
00:06.31
4. nabifan
74
00:06.91
5. Vicell
9
00:07.26
6. sfumato
161
00:07.41
7. qqwref
225
00:07.49
8. mtanzer
140
00:07.81
9. bearn
134
00:08.34
10. Icay
109
00:08.97
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1314
00:00.009
2.Charlie Li
60
00:00.707
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2023-02-04 19:24:19

th.puzzle-shikaku.com
Remove Ads