ชิกากุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ชิกากุ (หรือรู้จักกันในชื่อ เกมสี่เหลี่ยมมุมฉาก) เป็นปริศนาตรรกะด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องแบ่งตารางตามเส้น ออกเป็นชิ้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยชิ้นสี่เหลียมนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งตัว, และตัวเลขนั้น จะต้องแสดงถึงพื้นที่ของชิ้นสี่เหลี่ยมนั้นด้วย

คลิกและลากเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หากต้องการเอาเส้นออกให้คลิกขวา หรือคลิกและกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
ชิกากุ


5x5 ชิกากุ | 7x7 ชิกากุ | 10x10 ชิกากุ | 15x15 ชิกากุ | 20x20 ชิกากุ | 25x25 ชิกากุ

เดือนนี้
1.demian2
40
00:07.52
2.vowels
64
00:12.16
3.qobi
91
00:12.47
4.sfumato
98
00:13.66
5.GeorgPfleger
60
00:15.07
6.Tobi Ente
20
00:17.15
7.James Staddon
14
00:20.00
8.wolfgang593400:24.43
9.bibz0n00:25.40
10.Another00:27.01
11.Georgi Stefanov
31
00:27.33
12.aequidens
80
00:27.66
13.Ludaye
72
00:28.51
14.Bhavya Seth
7
00:28.62
15.mhmmtyldz00:30.52
16.mjkjxp00:31.29
17.Puwamet Issarawisanchai
6
00:31.69
18.HighlandP
65
00:32.56
19.HarryNilsson00:36.71
20.Danilko
60
00:37.42
สัปดาห์นี้
1.demian2
40
00:09.42
2.sfumato
98
00:13.70
3.qobi
91
00:13.80
4.GeorgPfleger
60
00:15.07
5.Tobi Ente
20
00:17.15
6.James Staddon
14
00:20.00
7.Georgi Stefanov
31
00:27.33
8.mjkjxp00:31.29
9.Danilko
60
00:37.42
10.Libro00:44.46
11.dwmin
46
00:57.59
12.Greatbigbeauty00:58.36
13.iLikepuzzles01:03.93
14.HBar
17
01:35.08
15.zisezhuya
3
01:39.27
16.mhmmtyldz02:37.97
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.demian2
40
00:09.26
2.qobi
91
00:13.41
3.sfumato
98
00:15.49
4.ichigo
26
00:15.89
5.vowels
64
00:17.46
6.savebog
11
00:17.98
7.bearn
64
00:19.26
8.GeorgPfleger
60
00:19.95
9.Tobi Ente
20
00:20.41
10.NinjaFury68
76
00:22.49
AO5
1.demian2
40
00:09.82
2.qobi
91
00:13.89
3.sfumato
98
00:15.99
4.ichigo
26
00:16.33
5.vowels
64
00:17.03
6.savebog
11
00:18.70
7.bearn
64
00:18.74
8.GeorgPfleger
60
00:21.23
9.Tobi Ente
20
00:22.14
10.NinjaFury68
76
00:23.25
AO12
1.demian2
40
00:13.78
2.qobi
91
00:17.04
3.ichigo
26
00:20.39
4.sfumato
98
00:21.37
5.vowels
64
00:22.01
6.bearn
64
00:22.29
7.Geras
41
00:25.19
8.Tobi Ente
20
00:26.33
9.GeorgPfleger
60
00:26.67
10.NinjaFury68
76
00:26.89
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1314
00:00.009
2.Charlie Li
60
00:00.874
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-10-21 02:54:06

th.puzzle-shikaku.com
Disable Ads