ชิกากุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ชิกากุ (หรือรู้จักกันในชื่อ เกมสี่เหลี่ยมมุมฉาก) เป็นปริศนาตรรกะด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องแบ่งตารางตามเส้น ออกเป็นชิ้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยชิ้นสี่เหลียมนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งตัว, และตัวเลขนั้น จะต้องแสดงถึงพื้นที่ของชิ้นสี่เหลี่ยมนั้นด้วย

คลิกและลากเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หากต้องการเอาเส้นออกให้คลิกขวา หรือคลิกและกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

ชิกากุ


5x5 ชิกากุ | 7x7 ชิกากุ | 10x10 ชิกากุ | 15x15 ชิกากุ | 20x20 ชิกากุ | 25x25 ชิกากุ

เดือนนี้
1. demian2
61
00:06.48
2. demian 00:07.43
3. vowels
138
00:07.90
4. qqwref
154
00:09.19
5. numbrr
107
00:14.20
6. qobi
124
00:14.28
7. Tobi Ente
29
00:14.48
8. GeorgPfleger
66
00:15.07
9. DukeAmsterdam 00:15.54
10. eonhochang
29
00:15.64
11. Harry_Canyon
38
00:17.59
12. rtj
166
00:20.97
13. Georgi52 00:21.76
14. Dorice
128
00:22.45
15. kyrawr83 00:23.21
16. sredmond
38
00:25.25
17. Onegaminus 00:25.59
18. cedric0110 00:26.01
19. curi
27
00:26.23
20. Victorious1
80
00:26.92
สัปดาห์นี้
1. demian2
61
00:07.41
2. Tobi Ente
29
00:14.48
3. GeorgPfleger
66
00:15.07
4. kyrawr83 00:23.21
5. Georgi52 00:24.73
6. Harry_Canyon
38
00:28.28
7. boop
10
00:33.72
8. curi
27
00:41.92
9. Dystopiik
3
00:44.77
10. whatever1128 00:51.77
11. feasel
42
00:52.91
12. ZherTmiR
22
00:52.99
13. Varun Gopal
5
01:22.14
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. demian2
61
00:08.79
2. vowels
138
00:10.22
3. sfumato
148
00:12.77
4. qqwref
154
00:12.91
5. qobi
124
00:13.41
6. mtanzer
123
00:13.71
7. Tobi Ente
29
00:14.35
8. funuyu#8070
33
00:14.74
9. bearn
112
00:15.74
10. ichigo
28
00:15.89
AO5
1. demian2
61
00:09.82
2. vowels
138
00:10.54
3. sfumato
148
00:12.97
4. qqwref
154
00:13.05
5. qobi
124
00:13.89
6. bearn
112
00:14.17
7. mtanzer
123
00:14.31
8. Tobi Ente
29
00:15.79
9. ichigo
28
00:16.33
10. numbrr
107
00:16.35
AO12
1. vowels
138
00:10.95
2. demian2
61
00:13.78
3. qqwref
154
00:15.82
4. sfumato
148
00:16.09
5. qobi
124
00:17.04
6. mtanzer
123
00:18.53
7. funuyu#8070
33
00:19.04
8. Fastfaxer
116
00:19.82
9. bearn
112
00:19.96
10. ichigo
28
00:20.39
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1314
00:00.009
2.Charlie Li
60
00:00.874
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-07-07 02:05:40

th.puzzle-shikaku.com
Remove Ads