ชิกากุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ชิกากุ (หรือรู้จักกันในชื่อ เกมสี่เหลี่ยมมุมฉาก) เป็นปริศนาตรรกะด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องแบ่งตารางตามเส้น ออกเป็นชิ้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยชิ้นสี่เหลียมนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งตัว, และตัวเลขนั้น จะต้องแสดงถึงพื้นที่ของชิ้นสี่เหลี่ยมนั้นด้วย

คลิกและลากเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หากต้องการเอาเส้นออกให้คลิกขวา หรือคลิกและกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

ชิกากุ


5x5 ชิกากุ | 7x7 ชิกากุ | 10x10 ชิกากุ | 15x15 ชิกากุ | 20x20 ชิกากุ | 25x25 ชิกากุ

เดือนนี้
1. zahhydude1
114
00:01.16
2. Landon9 00:02.44
3. coolcoolguy65
116
00:02.47
4. raffi17 00:02.73
5. ackbey2 00:03.02
6. YYRL1 00:03.36
7. ScorpionMax 00:03.37
8. Tobi Ente
93
00:03.38
9. ackbey 00:03.48
10. KingMatias33 00:03.61
11. Yuyinraoliang
42
00:03.62
12. jwamen2024 00:03.84
13. prinsed
13
00:03.98
14. Truth-or-Peace
97
00:04.16
15. beatrixwashere
26
00:04.63
16. EC31
23
00:04.78
17. dynesonne 00:05.63
18. HDXX123456789 00:05.66
19. leukophobic 00:05.81
20. Lanmo
26
00:05.83
สัปดาห์นี้
1. Landon9 00:02.68
2. raffi17 00:02.76
3. ackbey2 00:03.02
4. ackbey 00:03.51
5. Yuyinraoliang
42
00:03.99
6. beatrixwashere
26
00:04.63
7. prinsed
13
00:05.74
8. GeorgPfleger
77
00:06.06
9. Lanmo
26
00:06.21
10. G VOLTT
26
00:06.95
11. doomblah
3
00:07.06
12. dynesonne 00:07.12
13. banach
39
00:07.18
14. wndkljmsa 00:07.96
15. voidive 00:09.48
16. Chi Lam Fung
19
00:09.55
17. artztam
1
00:13.27
18. Aradiah11
1
00:15.15
19. Deffender555 00:16.97
20. DJYONDER 00:17.17
วันนี้
1. ackbey2 00:03.02
2. ackbey 00:03.51
3. Yuyinraoliang
42
00:03.99
4. Lanmo
26
00:07.05
5. Chi Lam Fung
19
00:09.55
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. zahhydude1
114
00:01.62
2. vowels
202
00:01.80
3. nabi
92
00:02.07
4. demian2
61
00:02.29
4. BingBongBob
107
00:02.29
6. numbrr
242
00:02.73
7. jaybrainer
189
00:02.76
8. JZE
40
00:02.79
9. qqwref
259
00:02.82
10. sfumato
164
00:02.91
AO5
1. zahhydude1
114
00:01.66
2. vowels
202
00:01.94
3. nabi
92
00:02.21
4. BingBongBob
107
00:02.40
5. demian2
61
00:02.44
6. numbrr
242
00:02.83
7. jaybrainer
189
00:02.96
8. JZE
40
00:03.01
9. coolcoolguy65
116
00:03.05
10. mtanzer
140
00:03.13
AO12
1. zahhydude1
114
00:01.94
2. vowels
202
00:02.02
3. nabi
92
00:02.41
4. demian2
61
00:02.86
5. BingBongBob
107
00:02.88
6. Vicell
9
00:03.30
7. numbrr
242
00:03.35
8. jaybrainer
189
00:03.39
9. bearn
198
00:03.47
10. coolcoolguy65
116
00:03.51
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
21
00:00.009
2.Charlie Li
61
00:00.709
3.Lils
59
00:07.159

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2024-05-28 16:30:53

th.puzzle-shikaku.com
Remove Ads