ชิกากุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ชิกากุ (หรือรู้จักกันในชื่อ เกมสี่เหลี่ยมมุมฉาก) เป็นปริศนาตรรกะด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องแบ่งตารางตามเส้น ออกเป็นชิ้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยชิ้นสี่เหลียมนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งตัว, และตัวเลขนั้น จะต้องแสดงถึงพื้นที่ของชิ้นสี่เหลี่ยมนั้นด้วย

คลิกและลากเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หากต้องการเอาเส้นออกให้คลิกขวา หรือคลิกและกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

ชิกากุ


5x5 ชิกากุ | 7x7 ชิกากุ | 10x10 ชิกากุ | 15x15 ชิกากุ | 20x20 ชิกากุ | 25x25 ชิกากุ

เดือนนี้
1. demian2
61
00:01.63
2. rtj
166
00:03.76
3. eonhochang
29
00:03.79
4. Taro
5
00:03.93
5. ackbey 00:04.21
6. chwen
7
00:04.27
7. MadraMor
96
00:04.42
8. M0RN1NGST4R
2
00:04.67
9. Another 00:04.85
10. lizardwizard433
33
00:04.92
11. qobi
124
00:05.00
12. Duayy
7
00:05.01
13. jaybrainer
50
00:05.20
13. yungdripson 00:05.20
15. Maturin
25
00:05.31
16. Harry_Canyon
38
00:05.37
17. jacku
4
00:05.56
18. GeorgPfleger
66
00:05.78
19. Dorice
128
00:05.97
20. atpx8 00:06.16
สัปดาห์นี้
1. demian2
61
00:01.82
2. chwen
7
00:04.27
3. lizardwizard433
33
00:04.92
4. Another 00:05.65
5. GeorgPfleger
66
00:05.78
6. Taro
5
00:06.47
7. G VOLTT
14
00:06.73
8. dusty 00:07.06
9. ZherTmiR
22
00:07.36
10. whatever1128 00:07.57
11. Dicko-san
69
00:08.20
12. Dystopiik
3
00:08.97
13. DT Music and Gaming ...
6
00:09.27
14. kyrawr83 00:09.48
15. HackMan 00:09.55
16. boop
10
00:10.15
17. PumpyBread 00:11.40
18. sadun 00:11.51
19. 1q2w3e4r5t
9
00:12.33
20. Dweezil 00:12.59
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. vowels
138
00:02.27
2. demian2
61
00:02.29
3. sfumato
148
00:02.91
4. nabifan
26
00:03.26
5. mtanzer
123
00:03.34
6. qqwref
154
00:03.35
7. PuzzleMaestro
46
00:03.49
8. savebog
12
00:03.86
9. numbrr
107
00:03.88
10. bearn
112
00:03.99
AO5
1. vowels
138
00:02.38
2. demian2
61
00:02.44
3. mtanzer
123
00:03.13
4. sfumato
148
00:03.20
5. qqwref
154
00:03.37
6. PuzzleMaestro
46
00:03.62
7. nabifan
26
00:03.70
8. bearn
112
00:03.85
9. savebog
12
00:03.86
10. numbrr
107
00:04.06
AO12
1. vowels
138
00:02.63
2. demian2
61
00:02.86
3. sfumato
148
00:03.64
4. qqwref
154
00:03.73
5. mtanzer
123
00:04.16
6. bearn
112
00:04.26
7. Fastfaxer
116
00:04.53
8. savebog
12
00:04.63
9. qobi
124
00:04.78
10. Nick
134
00:04.86
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1314
00:00.009
2.Charlie Li
60
00:00.709
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-07-07 01:00:17

th.puzzle-shikaku.com
Remove Ads