ชิกากุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ชิกากุ (หรือรู้จักกันในชื่อ เกมสี่เหลี่ยมมุมฉาก) เป็นปริศนาตรรกะด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องแบ่งตารางตามเส้น ออกเป็นชิ้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยชิ้นสี่เหลียมนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งตัว, และตัวเลขนั้น จะต้องแสดงถึงพื้นที่ของชิ้นสี่เหลี่ยมนั้นด้วย

คลิกและลากเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หากต้องการเอาเส้นออกให้คลิกขวา หรือคลิกและกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา
ชิกากุ
ขนาด:442
43
3
23
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 3,987,842
4
32
4
22
242
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 8,509,320
32
2
222
2232
3
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 6,278,915
22
43
35
4
2
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 7,834,337
2
222
233
3
42
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 5,447,338
22
23
323
42
2
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 6,669,493
5
44
93
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 3,715,701
2
2232
423
2
3
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 6,523,536
2
2222
33
2
322
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 7,165,384
23
2
223
43
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,904,372
233
2
222
2
322
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,518,663
2
44
24
22
23
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 282,070
3
2
43
443
2
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 7,106,128
22
2
3
4253
2
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 603,540
4
22
4
44
32
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 7,246,860
2
22
222
4
54
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 3,916,047

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-shikaku.com
Disable Side Ad & Rotation