ชิกากุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ชิกากุ (หรือรู้จักกันในชื่อ เกมสี่เหลี่ยมมุมฉาก) เป็นปริศนาตรรกะด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องแบ่งตารางตามเส้น ออกเป็นชิ้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยชิ้นสี่เหลียมนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งตัว, และตัวเลขนั้น จะต้องแสดงถึงพื้นที่ของชิ้นสี่เหลี่ยมนั้นด้วย

คลิกและลากเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หากต้องการเอาเส้นออกให้คลิกขวา หรือคลิกและกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
ชิกากุ
ขนาด:22
322
3
2222
3
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 5,454,823
3
32
43
3
322
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 1,024,945
22
324
22
22
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 6,390,443
43
2
42
223
3
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 8,546,192
2
224
42
5
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 8,270,488
4
444
2
2
23
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 5,179,733
22
2245
2
222
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 6,997,250
22
32
323
4
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 1,501,895
32
4
33
433
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 3,685,561
44
4
22
222
3
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 3,969,135
4
24
2
3224
2
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 2,707,854
32
4
3
2223
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 3,178,530
23
34
44
23
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,005,816
2222
2
4
24
23
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 7,717,621
2222
22
2
22
43
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 439,761
43
23
42
2
5
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 8,290,746

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-09-22 04:44:49

th.puzzle-shikaku.com
Disable Ads