ชิกากุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ชิกากุ (หรือรู้จักกันในชื่อ เกมสี่เหลี่ยมมุมฉาก) เป็นปริศนาตรรกะด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องแบ่งตารางตามเส้น ออกเป็นชิ้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยชิ้นสี่เหลียมนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งตัว, และตัวเลขนั้น จะต้องแสดงถึงพื้นที่ของชิ้นสี่เหลี่ยมนั้นด้วย

คลิกและลากเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หากต้องการเอาเส้นออกให้คลิกขวา หรือคลิกและกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
ชิกากุ
ขนาด:542
22
23
32
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 8,208,082
322
22
4
2242
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 3,520,832
232
3
23
222
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,908,640
23
33
2224
22
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 6,522,145
45
4
23
34
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 801,334
44
44
22
32
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 479,086
3
23
3
4
532
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,324,028
2433
3
32
23
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 5,149,549
5
32
323
3
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 3,046,848
23
424
2222
2
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 8,303,273
42
2
24
2
225
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 9,231,321
5
22
24
242
2
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 6,669,993
2
24
24
432
2
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 6,940,141
3
3
2244
2
32
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 960,547
5
2
424
3
23
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,033,606
32
225
3
3
32
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 1,320,560

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-shikaku.com
Disable Ads