ชิกากุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ชิกากุ (หรือรู้จักกันในชื่อ เกมสี่เหลี่ยมมุมฉาก) เป็นปริศนาตรรกะด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องแบ่งตารางตามเส้น ออกเป็นชิ้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยชิ้นสี่เหลียมนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งตัว, และตัวเลขนั้น จะต้องแสดงถึงพื้นที่ของชิ้นสี่เหลี่ยมนั้นด้วย

คลิกและลากเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หากต้องการเอาเส้นออกให้คลิกขวา หรือคลิกและกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
ชิกากุ
ขนาด:5
3
222
4
322
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 3,407,900
4
4
344
33
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 6,836,432
44
223
2222
2
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 5,419,677
23
2
4
433
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 3,312,807
4
342
44
22
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,185,860
22
2
42
2243
2
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 2,230,331
32
2234
42
3
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 6,316,149
32
2
44
2222
2
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,534,975
4
42
2
42
223
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,765,433
3
22
432
4
23
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 9,046,362
4
42
23
24
22
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 3,505,364
33
222
3
422
2
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 8,418,460
32
2
3
433
23
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 7,885,391
2
2342
232
32
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 1,204,764
32
222
323
4
2
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 8,625,613
24
224
22
3
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 1,994,499

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-06-18 17:21:21

th.puzzle-shikaku.com
Disable Ads