ชิกากุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ชิกากุ (หรือรู้จักกันในชื่อ เกมสี่เหลี่ยมมุมฉาก) เป็นปริศนาตรรกะด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องแบ่งตารางตามเส้น ออกเป็นชิ้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยชิ้นสี่เหลียมนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งตัว, และตัวเลขนั้น จะต้องแสดงถึงพื้นที่ของชิ้นสี่เหลี่ยมนั้นด้วย

คลิกและลากเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หากต้องการเอาเส้นออกให้คลิกขวา หรือคลิกและกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา
ชิกากุ
ขนาด:22
332
4
22
23
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 5,609,105
32
4
222
33
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 9,486,984
3
333
2
23
33
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 8,343,642
322
4
22
3
43
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 653,667
23
32
23
22
33
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,810,582
342
3
24
322
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,476,265
22
22
44
3
24
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 8,111,964
5
3
22
22
423
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 7,490,833
24
222
4
3
24
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 2,653,339
223
242
23
5
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 2,026,357
5
32
22
33
23
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 8,458,692
33
32
3
322
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 7,371,359
42
22
4
22
43
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 49,890
4
22
22
3
442
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 72,409
23
2
2
334
42
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 3,207,783
4
42
24
32
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 9,016,895

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-shikaku.com
Disable Side Ad & Rotation