ชิกากุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ชิกากุ (หรือรู้จักกันในชื่อ เกมสี่เหลี่ยมมุมฉาก) เป็นปริศนาตรรกะด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องแบ่งตารางตามเส้น ออกเป็นชิ้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยชิ้นสี่เหลียมนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งตัว, และตัวเลขนั้น จะต้องแสดงถึงพื้นที่ของชิ้นสี่เหลี่ยมนั้นด้วย

คลิกและลากเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หากต้องการเอาเส้นออกให้คลิกขวา หรือคลิกและกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

ชิกากุ
ขนาด:24
44
2
3
33
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 2,347,332
22
2
342
3
34
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 6,065,353
22
22
34
424
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 2,710,711
3
333
2
33
32
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,510,797
22222
222
4
32
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,498,544
4
422
24
34
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 9,387,195
242
2
3
232
23
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,057,857
24
4
32
224
2
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 6,851,028
32
35
22
42
2
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 5,836,423
32
4
42
24
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,123,158
44
44
22
5
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 5,742,634
222
43
22
23
3
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 304,806
33
32
32
4
5
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 1,286,009
4
323
4225
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 3,295,912
32
444
22
22
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 7,663,310
24
2333
2
2
22
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 5,176,459

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2022-09-26 15:12:04

th.puzzle-shikaku.com
Remove Ads