ชิกากุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ชิกากุ (หรือรู้จักกันในชื่อ เกมสี่เหลี่ยมมุมฉาก) เป็นปริศนาตรรกะด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องแบ่งตารางตามเส้น ออกเป็นชิ้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยชิ้นสี่เหลียมนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งตัว, และตัวเลขนั้น จะต้องแสดงถึงพื้นที่ของชิ้นสี่เหลี่ยมนั้นด้วย

คลิกและลากเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หากต้องการเอาเส้นออกให้คลิกขวา หรือคลิกและกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา
ชิกากุ
ขนาด:42
3
24
223
3
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 9,711,548
4
333
53
22
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 6,765,744
2
42
32
33
222
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 5,343,416
22
22
33
3
323
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 811,954
4
532
3
33
2
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 9,982,599
42
2
43
23
5
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 41,068
324
2334
22
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 7,883,586
32
223
222
2
32
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 286,412
2
2344
2
3
5
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 6,791,186
4
4
44
3
222
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 8,816,123
44
3
22
24
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,550,440
42
42
32
33
2
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 3,795,695
32
3
34
4
33
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 2,820,410
2
3
322
53
23
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 9,532,054
2
222
22423
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 3,662,675
23
23
4
43
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 9,091,836

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-shikaku.com
Disable Side Ad & Rotation