ชิกากุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ชิกากุ (หรือรู้จักกันในชื่อ เกมสี่เหลี่ยมมุมฉาก) เป็นปริศนาตรรกะด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องแบ่งตารางตามเส้น ออกเป็นชิ้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยชิ้นสี่เหลียมนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งตัว, และตัวเลขนั้น จะต้องแสดงถึงพื้นที่ของชิ้นสี่เหลี่ยมนั้นด้วย

คลิกและลากเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หากต้องการเอาเส้นออกให้คลิกขวา หรือคลิกและกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

ชิกากุ
ขนาด:22
42
4
223
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 1,705,586
33
4
322
4
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 1,100,341
5
4
3
32
422
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,882,040
42
4
4
222
32
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,673,688
22
4
3
343
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 1,611,333
2
42
34
22
24
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 7,099,934
23
23
4
43
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 9,191,928
233
4
23
2
24
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 1,522,953
34
2
23
233
3
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,963,895
3
22
3
44
322
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 7,372,314
33
422
3
4
22
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 809,682
3
333
44
5
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 1,015,138
3
232
23
22
24
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 1,585,771
322
2
23
4
43
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 2,689,231
32
3
3322
2
32
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,720,203
32
2
223
42
23
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 375,382

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2024-05-28 16:16:48

th.puzzle-shikaku.com
Remove Ads