ชิกากุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ชิกากุ (หรือรู้จักกันในชื่อ เกมสี่เหลี่ยมมุมฉาก) เป็นปริศนาตรรกะด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องแบ่งตารางตามเส้น ออกเป็นชิ้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยชิ้นสี่เหลียมนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งตัว, และตัวเลขนั้น จะต้องแสดงถึงพื้นที่ของชิ้นสี่เหลี่ยมนั้นด้วย

คลิกและลากเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หากต้องการเอาเส้นออกให้คลิกขวา หรือคลิกและกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

ชิกากุ
ขนาด:2
4
322
244
2
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 3,899,157
22
342
4
3
32
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 62,214
2
4
4
42
522
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 2,730,983
23
4
322
22
23
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 5,327,014
4
4
344
33
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 6,634,142
3
425
3
2
24
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,179,280
22
323
22
3
42
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 927,593
24
33
234
22
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 6,883,257
32
4
23
42
23
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 850,012
54
2
223
3
22
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 15,135
3
34
23
3
223
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 7,002,847
2
4224
3
242
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 1,450,402
324
3
532
3
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 440,782
24
333
2
22
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 206,479
42
4
3233
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 6,956,382
2
224
322
53
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 8,134,566

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-shikaku.com
Disable Side Ad & Rotation