ชิกากุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ชิกากุ (หรือรู้จักกันในชื่อ เกมสี่เหลี่ยมมุมฉาก) เป็นปริศนาตรรกะด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องแบ่งตารางตามเส้น ออกเป็นชิ้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยชิ้นสี่เหลียมนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งตัว, และตัวเลขนั้น จะต้องแสดงถึงพื้นที่ของชิ้นสี่เหลี่ยมนั้นด้วย

คลิกและลากเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หากต้องการเอาเส้นออกให้คลิกขวา หรือคลิกและกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

ชิกากุ
ขนาด:3
423
24
2
5
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 2,122,039
3
322
23
222
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,095,597
34
2
25
43
2
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 6,879,670
2
2222
442
32
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 2,383
324
54
223
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 5,608,758
4
222
223
4
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 7,433,626
223
2
2243
5
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 399,369
222
24
32
2
42
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 3,090,911
23
24
3234
2
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 8,662,458
32
3
3
3322
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 6,159,759
322
33
224
22
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 6,586,933
5
23
22322
22
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 8,019,822
2
3442
2
22
4
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 9,840,268
4
222
3222
222
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 4,216,991
23
42
4
223
3
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 7,722,075
32
4224
44
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 5,308,857

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2023-06-03 20:39:27

th.puzzle-shikaku.com
Remove Ads