ชิกากุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ชิกากุ (หรือรู้จักกันในชื่อ เกมสี่เหลี่ยมมุมฉาก) เป็นปริศนาตรรกะด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องแบ่งตารางตามเส้น ออกเป็นชิ้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยชิ้นสี่เหลียมนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งตัว, และตัวเลขนั้น จะต้องแสดงถึงพื้นที่ของชิ้นสี่เหลี่ยมนั้นด้วย

คลิกและลากเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หากต้องการเอาเส้นออกให้คลิกขวา หรือคลิกและกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

ชิกากุ
ขนาด:4
4
323
222
3
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 1,438,489
23
4
42
32
32
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 504,178
22
343
43
22
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 865,201
25
3
3
24
222
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 3,810,862
3
4
32
2422
3
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 5,416,308
222
3
2
2222
42
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 9,227,044
3
233
332
2
22
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 332,592
43
23
3
22
222
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 304,932
4
33
22
23
24
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 1,996,667
5
224
42
24
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 2,556,102
32
22
22
322
23
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 7,015,147
5
3
4
32
44
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 2,528,900
32
5
234
22
2
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 9,533,568
2
242
244
32
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 6,745,732
2
2222
24
3
42
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 5,790,268
223
2
332
3
23
5x5 ชิกากุ หมายเลขปริศนา: 9,190,562

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2022-05-22 13:26:18

th.puzzle-shikaku.com
Remove Ads